Test- och desinfektions­utrustning för prober

C-10 Probetester är en apparat som automatiskt mäter läckström, desinficerar och sköljer ultraljudsprober.

C-10 Probetester är enkel att använda.

Proben placeras i processröret och med två tryck är processen igång. Efter en genomförd cykel skriver C-10 ut ett kvitto som verifierar om proben passerat de olika processerna med godkänt resultat.

C-Probetester är avsedd för prober utan kanaler såsom TEE-, Transvaginala- & Transrektala prober.

C-10 arbetar i två cykler. Under den första cykeln desinficeras och läckströmstestas proben. Den andra cykeln sköljer proben. Tid för desinfektion och sköljning ställs in av användaren beroende på vilken vätska som används. C-10 har även ett självdesinficeringsprogram.

Användande av C-10 är ett effektivt sätt att verifiera att proben är elektriskt säker att använda på en patient, att det inte är några bithål eller andra skador på isolationsskiktet på proben. C-10 förenklar hanteringen av proben för personalen samt ökar säkerheten för patienten att proben är desinficerad och inte läcker ström.

C-10 är certifierad enligt direktivet 93/42/EEC, Annex II som en klass IIb medicinteknisk utrustning.

Ladda ner C-10 broschyr som PFD