Test- och desinfektions­utrustning för prober.

Trophon 2

Helt enkelt smartare desinfektion av ultraljudsprober

Skydda patient
Varje dag skyddas 98 000 patienter från risken för korskontaminering när proben har desinficerats med Trophon.

Innovativ beprövad teknik
Sedan Trophon lanserades i Nordamerika 2011 har över 30 000 enheter installerats i vårdinrättningar över hela världen. Detta motsvarar att patienter skyddas från risken för korskontaminering vid mer än 100 milj undersökningar, men det här är bara början. Miljontals patienter är fortfarande oskyddade. Trophon-tekniken har omdefinierat den globala vårdstandarden för desinfektion av ultraljudsprober.

Automatiserat miljövänligt system
Trophon 2 är en HLD apparat som är snabb och enkel att använda. Desinfektion sker i ett automatiserat, slutet system och som använder en nebuliserad väteperoxidlösning. Hela processen tar endast 7 minuter. När Processen är klar har Väteperoxiden övergått till vatten och syre vilket är helt miljövänligt.

Nära patient och användare
Det helt slutna systemet skyddar både patienter och personal från kemikalier. Den kompakta designen gör det möjligt att placera Trophon nära patienten vilket hjälper till att förbättra personalens arbetsflöde.

Bevisad effektivitet
Trophon är effektiv mot bakterier, mycobakterier, fungicider, virus och sporer. Trophon har testats och bevisats effektiv mot smittsamma mikroorganismer såsom klamydia, gonorré, herpes, HIV, hepatit A/B/C, HPV, Clostridium difficile samt MRSA och VRE..

Ladda ner Trophon 2 broschyr

Soluscope TEE

Säkerställ hög säkerhet med Soluscope TEE

Specifikt designad för TEE-Prober
Serie TEE är en unik lösning för rengöring, läckströmsmätning och desinficering av TEE-prober.

Ett modernt gränssnitt
Nya Serie TEE har ett grafiskt gränssnitt för snabb förståelse och användning. Den stora och tydliga 7” pekskärmen möjliggör snabb och smidig åtkomst till alla cykel- och maskinparametrar.

Marknadens kortaste processtid
Med en processtid på endast 14 minuter för rengöring, läckströmsmätning och desinficering av proben  klarar Soluscope TEE fyra prober per timme.

Avancerat desinficeringssystem
Serie TEE har en innovativ design som separerar probens nedsänkta ände från det ej vattentäta handtaget.Systemet för eleminering av korskontaminering garanterar att proben förs in i och frigörs från apparaten utan risk för kontakt med en kontaminerad yta.

Säkerhet i alla avseenden
För sonden: Serie TEE har ett integrerat innovativt och tillförlitligt läckströmstest som kontrollerar probens elektriska integritet vid varje cykel. Desinficeringsmedlet med låg koncentration, fem minuters kontakttid samt en låg temperatur förlänger probens livstid.

För användaren: Slipper hantera kemikalier dagligen. Inga risk för ångor tack vare det hermetiskt slutna locket.

För patienten: Serie TEE garanterar en beprövad process i enlighet med EN ISO 15883-1. Tack vare den inbyggda streckkodsläsaren och skrivaren, skrivs spårbarhetsdata ut efter varje slutförd cykel och indikerar om TEE-proben är redo att användas på nästa patient.

Ladda ner Soluscope TEE broschyr