Service

Vi på ES-Medical har lång erfarenhet inom branschen och erbjuder en hög servicenivå till våra kunder. Vårt motto är att minimera risken för verksamhetsstopp genom vår snabba och kvalitativa service.

Vi arbetar med allt från förebyggande service till akutservice.

Vi erbjuder olika nivåer på kontrakterad service såsom:

FU-avtal

Förebyggande underhåll innebär att vi kommer till er minst en gång om året för att genomföra planerat underhåll. Felavhjälpandetid är inom 5 arbetsdagar. Priset för det förebyggande underhållet är fast under avtalstiden.

Samarbetsavtal

Samarbetsavtal innebär att vi ska utföra avhjälpande underhåll, tillhandahålla låneutrustning om det behövs för att förhindra längre verksamhetsbrott, tillhandahålla programuppdateringar samt vara behjälpliga genom telefonsupport.

Fullserviceavtal

Fullserviceavtal innebär av vi ska utföra förebyggande och avhjälpande underhåll, tillhandahålla reservdelar, tillhandahålla låneutrustning, tillhandahålla programuppdateringar samt vara behjälpliga genom telefonsupport. Vi ansvarar för driften av apparaten, varvid endast löpande underhåll och handhavandet utförs av MT.

Akutservice

När oturen är framme så hjälper vi naturligtvis till.