Vilka vi är och vad vi gör:

ES-Medical AB är ett Uppsala baserat företag som designar, utvecklar, tillverkar och marknadsför medicinteknisk utrustning för ultraljudsprober.

Vi tillhandahåller även reparationer av alla endoskopi- och ultraljudsprober.

Våra kunder är sjukhus, vårdcentraler och laboratorier i Sverige. Vår egentillverkade utrustning marknadsför vi själva i Sverige och Norge och arbetar med distributörer i övriga länder i Europa.

Våra affärsområden är följande:

Tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning

Service av medicinteknisk utrustning

Reparation av prober.

Försäljning av möbler och inredning.

C-10 Probetester är en apparat som automatiskt mäter läckström, desinficerar och sköljer ultraljudsprober

✓ Minskar arbetsbördande för personalen
✓ Enkel att använda och kostnadseffektiv
✓ Skyddar personal från att exponeras från desinfektionsvätskorna
✓ Repeterbar kvalitetssäkrad process
✓ Kompatibel med alla prober utan kanaler
✓ Skyddar proben från överexponering
✓ Mindre slitage på proberna
✓ Anpassad för både engångsdos- samt återanvändbar vätska
✓ Utskrift för spårbarhet
✓ Miljöanpassad med möjlighet att separera engångsdoser för säker hantering
✓ Streckkodsläsare för enkel spårbarhet
✓ Möjlig uppkoppling genom IP-kontakt
✓ Intern logg