Vilka vi är och vad vi gör:

ES-Medical AB är ett Uppsala baserat företag som tillverkar C-10 Probetester, en medicinteknisk utrustning som mäter läckstöm, desinfecerar och sköljer TEE-prober.

Vi tillhandahåller även reparationer av alla endoskopi och ultraljudsprober.

Våra kunder är sjukhus, vårdcentraler, privata sjukhus och laboratorier i Sverige. Vår egentillverkade utrustning marknadsför vi själva i Sverige och Norge och arbetar med distributörer i övriga länder i Europa.

Våra affärsområden är följande:

Tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning

Service av medicinteknisk utrustning

Reparation av prober.

Försäljning av möbler och inredning.


Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 13485:2016.

Test och desinfektionsutrustning för ultraljudsprober

”När du värdesätter patient- och användarsäkerhet är C-10 probetestern ditt val.”
C-10 Probetester är en mycket användarvänlig testutrustning som kontrollerar probens elektriska integritet. Detta utförs under en desinfektionsfas som är anpassningsbar efter användarens önskemål och desinfektionsmedlets tekniska specifikation.

C-10 är designad för att på ett enkelt och säkert sett re-processa proben mellan varje patient.

Alla processer som utförs är noga kontrollerade och med mer än 270 installationer och ca 1 miljon genomförda processer så finns den erfarenheten och reproducerbarheten som du som användare ser som självklar och som patient kan känna förtroende för.

C-10 Probetester är naturligtvis uppbackad av all den dokumentation och bevisbörda som man skall förvänta sig av denna typ av utrustning.

Dessutom ställer vi som företag upp med teknisk support och service med mycket kort varsel.

För att säkerställa produktens tillförlitlighet och säkerhet.

Produkter